Miljöbilar 2016

PEUGEOT MILJÖBILAR – ENLIGT DE NYA MILJÖBILSREGLERNA
DEN 1 JANUARI 2013 TRÄDDE DE NYA STRÄNGARE MILJÖBILSKRAVEN I KRAFT. PEUGEOT KAN ERBJUDA ETT BRETT UTBUD AV MODELLER SOM KLARAR DE NYA REGLERNA. FÖLJANDE MODELLER AV PEUGEOT ÄR MILJÖBILAR ENLIGT 2016 ÅRS MILJÖBILSDEFINITION: